DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERMOHONAN LESEN
1.Kertas KerjaKami sediakan
2.Memorandum & Anggaran Dasar (MAA)Dapatkan dari Co Sec.
3.Borang 9, 24, 44, 49 (Akta Syt 1966 jika syt ditubuhkan sebelum  Feb 2017Dapatkan dari Co Sec
4.SSM Sec 14, 15 & 17 (Companies Act 2016 jikaa syt ditubuhkan selepas Feb 2017)Dapatkan dari Co Sec
9.Gambar ukuran passport (Pemegang Saham/Pengarah/Staff)
10.Resume (Pemegang Saham/Pengarah/Staff)
11.Salinan Sijil Akademik & Kursus2 dihadiri
12.Surat Perakuan Kerja dari Majikan2(Pem. Saham/Pengarah/Staff)
13.Salinan Penyata Bank
14.Surat2 Kolaborasi dengan Agensi Luar Negara
15.Lain-lain dokumen yg difikirkan perlu utk sokonganOutbound Sahaja
16.Salinan Kad Pengenalan Pemegang Saham/Pengarah/Staff